Priroda atme i njen odnos sa Bhagavanom

GeneralComments Off on Priroda atme i njen odnos sa Bhagavanom

Pitanje: Da li je atma odvojen entitet u odnosu sa Paramatmom?

Odgovor:  Atma ima svoj sopstven odvojen identitet. Ona nije apsolutno identična sa Paramatmom. Advaitvađiji međutim veruju da su atma i Paramatma iste u ontološkom smislu.

Pitanje: Ako je atma amša ili integralni deo Paramatme, kako je postala odvojena?

Odgovor: Problem je korišćenje reči poput reči amša (deo). Takve reči imaju različita značenja u našem svakodnevnom govoru ali takođe imaju dodatno različito sporedno značenje u filozofiji. Međutim primorani smo da koristimo nesavšene reči pošto nemamo bolju izbor reči za prevod. U našem kontekstu amša ne znači “deo” na način na koji mi mislimo. Mi imamo iskustvo mrtvih delova koji pripadaju beživotnoj celini. Međutim mi nemamo iskustvo živog objekta i njegovih delova. Paramatma nije neki beživotni objekat, niti je ona atma. Amša u ovom slučaju znači “zavisna” ili “podređena.” Atma je večna i stara koliko i Paramatma. Ona nema početak ilik kraj. Tako da pitanje kako je postala odvojena nema smisla. Logično termin odvojena znači nezavisno postojanje. Na primer, noga stolice je postojala pre je stolica počela da postoji.  To nije slučaj sa atmom u odnosu na Paramatmu. One obe postoje oduvek bez početka, ali atma, za razliku od noge stolice, ne može postojati bez Paramatme. Ovu činjenicu možemo razumeti samo iz šastri.

Pitanje: U Sankhja filizofiji, postoji pretpostavka Puruše, ili atme, i prakriti. Kako je nastala prakriti?

Odgovor: Ovo je pogrešno postavljeno pitanje.  Tvoje pitanje pretpostavlja da je nekad postojalo vreme kada prakriti nije postojala. To nije istina. Prakriti je uvek postojala. Možete pogledati stih 13.19 (13.20 u nekim edicijama) Bhagavad Gite, koji počinje sa rečju prakriti:

“Znaj da i praiskonska priroda i svesna živa bića postoje oduvek.Znaj takođe da su sve modifikacije, kao i objekti koji su nastali iz materijalnih guna, rođeni iz materijalne prirode.”

Prakriti, kao i Puruša, postoje oduvek. Prakriti je energija Paramatme i zbog toga postoji oduvek kao i Paramatma, kome ona pripada. 

Pitanje: Da li je prana veza između svesnosti (polja atme) i fizičkog tela?

Odgovor: Da, to je tačno. 

Pitanje: Da li je atma plus sukšma-šarira ranijih rođenja jednaka đivatmi?

Odgovor: Da. U našem uslovljenom manifestovanom obliku, đivatma takođe uključuje i fizičko telo.

*

Pitanje: Naša sopstvena atma je razgraničen i ograničen delić ili jedinka. U isto vreme da li je možemo smatrati energetskim poljem? 

Odgovor: Šri Điva Gosvami naziva atmu ćit-kana— svesnim delićem. On je takođe naziva delićem zraka — nešto poput talasa i delića istovremeno. Tačan izraz koji koristi je rašmi-paramanu (Paramatma Sandarbha, Anučheda 36), koja bukvalno znači zrak-atom. Iz ovog izraza jasno možemo zaključiti da atma ima dualnu prirodu. Činjenica je da na duhovnom nivou stvari nisu odvojeno supstanca ili energija. Mogu se ponašati na oba načina. Na materijalnom nivou emocije su energije, ali na duhovnom nivou one nisu samo energije već mogu imati i oblike, što znači da mogu biti supstance. To se veoma lepo uklapa u našu teologiju ačintja-bheda-abheda. Čak i ovde u materijalnom svetu , na kvantnom nivou, materija i energija su zamenjive. Fotoni ispoljavaju dualističku prirodu.

*

Pitanje: U Bhagavad Giti 2.12, Krišna kaže, “Nikad nije postojalo vreme kada Ja nisam postojao, niti ti, niti svi ovi kraljevi.” To znači da smo svi odvojene individue. Ako je duša nedeljiva, kako se navodi u Giti 2.24, kako onda duša može da se sjedini sa Krišnom u sajuđja-muktiju?  Ako je moguće da se duša sjedini sa Krišnom, da li je moguće da se ona opet odvoji? 

Odgovor: Sjediniti ne znači da ona nestane ili da postanu jedno. Ako dodamo kap vode u okean, možemo reći da se kap sjedinila sa okeanom.  Ali kap nije izgubila svoje postojanje.  Pošto nismo u stanju da napravimo razliku između kapi i okena možemo zaključiti da je kap nestala ali to nije činjenica. Molekuli koji sačinjavaju kap nastavljaju da postoje. Slično tome u sajuđja-muktiju, atma nije uništena ili izgubljena. Ona nastavlja da postoji. Ako Krišna tako želi, on može da je odvoji.

*

Pitanje: Da li duše oduvek postoje ili je Krišna stvorio duše? 

Odgovor: One oduvek postoje. To je veoma jasno iz stihova 2.12-30 Bhagavad Gite.

Pitanje: Da li Krišna može stvoriti nove duše ili uništiti stare?

Odgovor: Ne. Takvo pitanje se postavlja bez razumevanja da postoji bezbroj duša. Zbog toga ne postoji potreba da se stvore nove duše. Ako je tvoje pitanje postavljeno iz ugla da li je Krišna u stanju da stvori ili uništi duše, onda bi rekao da je odgovor da. On može da uradi šta god poželi. Ali praktično govoreći, On to ne radi jer ne postoji potreba.

Pitanje: Duša ukazuje da postoji svesnost, koja je potpuno svesna, i koja zna prošlost, sadašnjoj i budućnost. Posle oslobođenja samo-svesna duša zna sve što se dešava. 

Odgovor: To nije tačno. Svesnost ne znači znanje svega. Duša je ograničena. U uslovljenom stanju, njena svesnost je ograničena uslovljenošću suptilnog i fizičkog tela. U oslobođenom stanju, njena svesnost je razvijena do mere potrebe da može da pruži službu.

Pitanje: Ko stiče sajuđja-mukti? U oslobođenom stanju, da li individualna duša bude potpuno svesna sebe i može videti šta se dešava oko nje? 

Odgovor: Postoje dve vrste sajuđja-muktibrahma-sajuđja i bhagavad-sajuđja. U brahma-sajuđju, ne postoji svest o ničemu osim o sopstvenom jastvu, koje se identifikuje sa Brahmanom. Ne postoje takve stvari kao blizu ili daleko.  U bhagavad-sajuđji, ona jeste svesna stvari oko sebe kroz svesnost o Bhagavanu.

Pitanje: Da li želja duše da dostigne sajuđja-mukti ili je u pitanju Božja volja? 

Odgovor: U pitanju je želja duše.  Uslovljena duša mora da vrši sadhanu da bi je stekla.

Pitanje: Ako su duše večne, gde su postoje pre?

Odgovor: Pre čega? One su prisutne ili u materijalnoj stvarnosti ili u Vaikunthi. 

Pitanje: Ako neko dostigne sajuđja-mukti i onda želi da se vrati u ovo stanje, da li to može uraditi? Da li duša ima slobodnu volju da to uradi? Ili jedino Krišna može vratiti dušu nazad, ukoliko On tako želi? 

Odgovor: Duša nema tu slobodu.  Jedino Krišna to može uraditi ako tako želi. 

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.