Pomirenje moderne nauke i šastri

GeneralComments Off on Pomirenje moderne nauke i šastri

Pitanje: Razvoj nauke je važan deo moderne civilizacije, ali tradicionalno postoje ogromne protivrečnosti između religije i nauke.

Odgovor: Možeš li navesti neke primere protivrečnosti? Ne želim ništa vezano za astronomiju ili za strukturu univerzuma jer je to tema koja zahteva određenu stručnost da bi se kontradiktornosti razumele, a moje znanje iz te oblasti je veoma ograničeno.  

Pitanje: Zar ne bi bilo korisno objasniti dostignuća moderne nauke sa stanovišta šastri?

Odgovor: Kako bi to bilo korisno, i kome? I potpuno si izbegao prethodno pitanje. Očekivao sam da ćes istupiti sa dugom listom protivrečnosti.

Pitanje: Naučne metode saznavanja su prihvatljive jer otkrivaju prirodne zakone koji dolaze od Boga, ali kako je moguće pomiriti religiju i nauku po pitanju bhakti? Kako bi Vaišnava trebao da razmišlja ili da se ponaša ako se nešto u šastrama suprotstavlja naučnom opisu realnosti? Na primer, ŠB 5.16.9 kaže:

“Slično, južno od Ilavrita-varše, pružajući se od istoka ka zapada nalaze se tri velike planine pod nazivom (od severa ka jugu) Nišadha, Hemakuta, i Himalaja. Svaka od njih je 10 000 jođana [80 000 milja] visoka. One predstavljaju granice između tri varše pod imenom Hari-varša, Kimpuruša-varša, i Bharata-varša [India].”

Kako ovo možemo razumeti kada je Mont Everest samo 8848 metara visok?

Odgovor: Veoma je intersantno da si potpuno zanemario moj prethodni odgovor. Ovaj stih ne opisuje vidljivi već nevidljivi svet (adhidaiviku, ne adhibhautiku).

Pitanje: A stih ŠB 3.31.6: “Ugriženo iznova i iznova svuda po telu gladnim crvima u samom stomaku, dete je prolazilo kroz užasnu agoniju i patnju zbog svoje osetljivosti. Tako je, usled mnogo lošeg stanja, iz časa u čas, padao u nesvest.”

Meni su rekli da ne postoje takvi crvi.

Odgovor: Hvala ti. Napokon si izneo jednu protivrečnost. Ovde je problematična reč krimi, prevedena kao “crvi.” Krimi može jednostavno da znači bakterija ili bilo šta što prouzrokuje svrab telu. Štaviše, ne mora nužno da znači da se to dešava svakom detetu u utrobi. U istom opisu, Kapila kaže da se dete seća svojih 100 prošlih života i da se moli Bhagavanu. Šri Điva Gosvami daje komentar da se ovo ne može primeniti na sve već samo na neka retka bića kao što je Šukadeva Gosvami. Slično možda samo neke retke osobe bivaju uznemirene crvima (kṛimijima). Pa opet je opis dat kao da se to događa svakoj bebi u utrobi.

Važno je razumeti nameru govornika. Tema ovde nije precizan opis situacije u kojoj se beba nalazila u utrobi, već opis patnje prouzrokovane materijalnom vezanošću. Ako želiš da saznaš o razvoju bebe u materici, molim te konsultuj Ćaraka Samhitu. Tu nećeš naći ni jednu protivrečnost, već ćeš biti oduševljen opisima koji su dati pre 3000 godina, i više.

Namera Šri Kapilinog objašnjenja bebe koju napadaju krimiji je da nas inspiriše da se okrenemo duhovnosti. Šastra koristi različite tehnike da nam prenese svoju poruku. Ti to isto koristiš u svom svakodnevnom životu.  Na primer, ako želiš da tvoje dete uzme gorak lek, možda ćeš reći nesto netačno ili prenaglašeno da ohrabriš dete da popije lek.

Pitanje: Da li ove stihove treba da razumemo bukvalno ili u metaforičkom značenju? Da li planine stvarno imaju krila?

“Indra je razmišljao: Ranije, kada bi mnoge leteće planine sa krilima na nebu padale na zemlju i ubijale ljude, Ja sam sekao njihova krila sa istom ovom munjom.” (ŠB 8.11.34)

Odgovor: Ja lično ne bih uzimao njihovo bukvalno značenje.

 

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.