Percepcija lila, Dakšin put karme

GeneralComments Off on Percepcija lila, Dakšin put karme

Pitanje: Da li se aprakata-lila odvija na zemlji u nemanifestovanom obliku za obične ljude ili se odvija na Goloki, koja je izvan Zemlje?

Odgovor: Aprakata-lila je u aprakata-prakaši. Sledeće pitanje je gde je ta aprakata-prakaša? Jedan način razumevanja jeste da je ona u duhovnom svetu. Takvo razumevanje možemo naći u komentaru na Anučhedu 107.  Ali ultimativno duhovni i materijalni svet nisu dva izolovana mesta. Duhovni svet je takođe ovde. Ali ga mi ne možemo iskusiti pošto nemamo duhovnu svesnost. Sva naša iskustva su materijalna, i tako je objašnjeno da je duhovni svet nešto izvan materijalnog. Međutim izvan je takođe ovde; ukoliko imamo odgovarajuću svesnost, možemo je iskusiti i ovde.  Ona je nalik TV ekranu, na kome možemo viditi različit program na različitim kanalima. Ali gledate jedino kanal na koji ste povezani. Tako da možete reći da ostali kanali nisu tu, ili da su tu ali da nisu manifestovani. Slično tome, nemanifestovana Goloka je takođe ovde u manifestovanom Vrindavanu i velike bhakte poput Đive Gosvamija mogu videti takav Vrindavan upravo ovde. Postoji puno priča velikih bhakti koji su imali iskustvo nemanifestovanog Vrindavana dok su živeli u manifestovanom Vrindavanu. Nisu bili fizički transportovani u taj svet odavde kada su imali takva iskustva.

*

Pitanje: Bhagavatam je samadhi-grantha Šrī Vjasadeva—slučaj vaidusa pratjakša. “Sve što je otkriveno u takvom stanju nije samo konceptualno razumevanje već direktno osećanje-spoznaja ili identifikovanje sa onim što je spoznato.”   Voleo bih da razumem da li su Vjasa ili Šukadeva videli “putem bhakti joge” i napisali Šrimad Bhagavatam: 

1.)   kao “što se dogodilo u prošlosti?” 

Odgovor: Da. 

2.)   kao “što se događa večno —poput prenosa uživo?”

Odgovor: Ovo je tačno za lile svih avatara.

3.) kao “nešto što se događalo dok su Vjasa ili Šukadeva bili prisutni ili bili učesnici u Krišna-lilama?”

Odgovor: Da

Pitanje: Da li je anubhava grantha njihova sopstvena ili od nekog drugog?

Odgovor: U pitanju je njihova sopstvena anubhava. Voleo bih da dodam da bez obzira na to što je u pitanju njihova sopstvena anubhava, ona je prezentovana u sahitja stilu.

Pitanje: Da li postoje slučajevi u Bhagavatamu u kojima su Vjasa ili Šukadeva bili neki od osoba sa kojima je Krišna imao interakciju?

Odgovor: Nema eksplicitnog pominjanja takvog slučaja bilo gde u Bhagavatamu. Ali neki nagoveštaji toga se mogu videti u stihovima ŠB 1.7.11 (posebno kvalifikator nityam for viṣṇu-jana-priyaḥ); ŠB 10.12.39 (Bhāgavatīm gatim znači postati Bhagavata; ako je Aghasura mogao to da postigne, šta onda reći za Šukadeva? Kaimutya-nyāya); ŠB 10.12.44 (Šukadeva ulazi u Krišninu nemanifestovanu lilu); ŠB 12.12.68, itd.  

Treba primetiti da je Vjasa naveden među avatarima u trećem poglavlju Prvog pevanja.

*

Pitanje: Imam pitanje vezano za epizodu kada se Bhagavan pojavio na jagnji Dakše.

Pomenuli ste da je Dakša bio sarkastičan prema gospodaru Šivi u njegovim molitvama Gospodu Višnuu. Kako Gospod može da se pojavi i da sasluša molitve koje nisu iskrene?

Takođe naveli ste da Dakša nije prihvatio da je oblik Gospoda koji se nalazio ispred njega izvorni i transcendentalan.  Dakša je smatrao da je to oblik maje. Zašto je Gospod dao njegov lični daršan, sakšat-kara, nekome ko nije vernik i ko ne veruje u Njegov Svevišnji oblik? A sa druge strane Gospod ne daje Svoj daršan vernicima koji veruju u Njegov transcendentalan, divan oblik osim ako ne dostignu bhavu. Da li možete molim vas objasniti ovaj slučaj? Koju vrstu bhave je Dakša imao kada je bio u stanju da ima direktno iskustvo Gospoda?

Odgovor: Dakša nije bhakta već karma-jogi. Karma-yogu je takođe predložio Bhagavan (videti ŠB 11.20.6). Dakša veruje u karma-kanda deo Veda i veoma im je posvećen. Zbog toga nije u stanju da razume bhakti. Bhagavan se pojavio u Dakšinoj jagnji  jer je Dakša ispravno sledio karma-vidhi. Ali to ne znači da je Dakša dobio Njegove blagoslove. On je dobio samo materijalne benefite, nije dobio duhovne benefite. Slično tome, u materijalnom svetu, mnogi materijalistički ljudi su uspešni u materijalnom smislu zbog njihove dobre karme.

Moramo razumeti razlike između karme i bhakti.  Pošto Dakša nije imao bhakti bhavu, on nije dobio duhovne benefite. Međutim, na putu karme je on bio veoma napredan. Kada ljudi poput Dakše vide Bhagavana, oni ne vide Njegov pravi oblik. Oni Ga vidu u skladu sa svojim sopstvenim konceptom, poput primera ljudi u Kamsinoj areni (videti ŠB 10.43.17). Krišnino telo nije čvrsto poput kamena ali to je upravo kako su Ga rvači videli.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.