Pad iz Param Padam, davanje preme

GeneralComments Off on Pad iz Param Padam, davanje preme

Pitanje: Kako razumete izraz param padam u ŠB 10.2.32 (ye’nye’ravindākṣa vimukta-māninas…) u smislu da se param padam odnosi na najviše prebivalište, i da se ovaj stih odnosi na pad sa njega. Pojedini tvrde da ovaj stih pominje param padam i zato mora biti da govori o nekom padu sa “najviše pozicije,” koja bi mogla biti Vaikuntha or Brahman.

Odgovor: Šridhara Svami tumači param padam kao dobro rođenje, tapu, visoko obrazovanje itd.—satkula-tapaḥ-śrutādi. Điva Gosvami je tumači kao jīvan-mukti koja je stečena praćenjem jñāna-mārgajīvanmuktirūpam. Višvanatha Čakravarti je takođe tumači kao stanje jīvan-mukti. Šukadeva (učenjak Nimbarka sampradaje) je tumači kao ljudsko telo—nṛ-deham. Viraraghava Ačarja tumači u smislu rođenja u varnašrama sistemuvarnāśramādi rūpaṁ paraṁ padam utkṛṣṭa sthānam. I tako nijedan od komentatora ne tumači da paraṁ padam znači Vaikuntha ili čak i Brahma-sajuđja. 

Značenje reči se treba razumeti u okviru konteksta u kome su korišćene. Pre svega, stih govori o onima koji uopšte nemaju privlačnost za bhakti – tvay-asta-bhāvād. Šta više, oni imaju kritički stav prema Bhagavanu – anādṛta-yuṣmadaṅghrayaḥ. Kako takve osobe mogu dostići “najvišu poziciju” u obliku Vaikunthe ili čak Brahmana? Ovaj stih je odmah u kontrastu sa narednim stihovima koju poriču da postoji pad za bhaktu. I tako se opet potvrđuje da ne postoji mogućnost da se param padam odnosi na bilo koju duhovnu poziciju.  

*

Pitanje: Povodom izjava koje se nalaze u Čaitanja Čaritamriti vezano za velikodušnost bez premca Šri Čaitanja Mahaprabhua, rekli ste da su oni koji su dobili prema ustvari već imali neku adhikaru u pozadini. Da li biste molim vas objasnili?

Odgovor: Ne treba se sve bukvalno shvatati. Kada se kaže da je On svima davao premu, to može značiti da je On zaista davao premu ili da je samo u pitanju Njegova lila sa Njegovim pratiocima koji su već imali premu ali su igrali uloge običnih uslovljenih bića. To nije ništa neobično. Slično možemo videti u zabavi Krišninog davanja instrukcija Ardžuni. Ardžuna je večni pratilac Krišne i broji se kao jedan od Krišninih vibhutija – pāṇḍavānāṁ dhanañjaya (Gita 10.37), i vīrāṇam aham arjunah (ŠB 11.16.35). A ipak ga Krišna podučava kao da je Ardžuna zaista zbunjen. U svakom slučaju, bilo da Mahaprabhu zaista deli premu uslovljenim bićima ili Svojim večnim pratiocima koji su igrali ulogu uslovljenih bića, princip koji se prenosi jeste da je On velikodušan i da je došao da nas nauči premi. Čak i za sadhake, prema ultimativno dolazi milošću gurua, kao što se kaže da je Krišna kada je video napore svoje majke, Jašode, postao vezao Svojom sopstvenom kripom.

Pitanje: Takođe sam razmišljao da biografima koji su primenjivali svoj “ushićen glas” u opisima takvih dešavanja. Problem je da bi druge vaišnava sampradaje mogle tako razumeti izjave da je Šri Čaitanja Mahaprabhu Krišna (šta tek reći o Radha-Krišni) u istom stilu.

Odgovor: Druge sampradaje ne prihvataju Šri Čaitanja Mahaprabhua kao Krišnu. Ne znam nijednu sampradaju koja to prihavata. Tako da nema razloga da se brine o tome.

*

Pitanje: Da li se Gaura-lila odigrava samo u Kalijugi različitih Mahajuga i kalpa? Pošto su kīrtan i nama đapa juga dharma samo kalijuge, Gaudija sampradaja se fokusira na nju više od ostalih sampradaja. U ostalim jugama, juga dharma se razlikuje od kirtana i nama đape. Da li Krišna dolazi kao Šri Čaitanja Mahaprabhu samo u kalijugi ili i u drugim jugama?

Odgovor: Gaura-lila se dešava jednom u danu Brahme, tj samo jednom u 1000 kalijuga.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.