Mitovi, značenje Gotre, Gopala-mantra

GeneralComments Off on Mitovi, značenje Gotre, Gopala-mantra

Pitanje: U modernim vremenima, intelektualci i ljudi generalno smatraju da je stara književnost mitologija. Tu spadaju indijska, islamska, grčka, rimska, japanska, kineska, skandinavska i ostale književnosti.  Voleo bih da verujem da je indijska filozofija istinita, ali se pitam da li je tako za ostale književnosti i kulture.  Mora da postoji samo jedna istina, posledično to znači da su sve ostale mitologija. 

Gde bi trebali povući liniju? Indijska filozofija je raširena i neiscrpno mudra. Ona takođe otkriva detalje koji se veoma blisko poklapaju sa naučnim otkrićima vezanim za univerzum, dok ostali “mitovi” deluju detinjasto.

Možemo li reći da je naivnost ostalih zapisa dovela do stvaranja “pojma mita” među ljudima koji su generalizovali sve kulture, na kraju progutajući i vedsku filozofiju?

Odgovor: Tvoje pitanje je veoma crno ili belo. Nije istina da je sve što nije vedska literatura običan mit. U njima se takođe nalaze određene istine.

Budizam na primer ima mnogo principa koji se poklapaju sa Yoga Sutrama, Bhagavad-gitom, Advaita Vedantom, itd. Ne može se reći da je ceo budizam mit. Na primer budizam uči da je sve privremeno.  To je veoma tačno za sve materijalno. Budizam takođe kaže da je svuda oko nas patnja.  To je takođe istina; čak i Krišna kaže to isto.

Zbog toga je neophodno da se prvo proučava svaka književnost, i onda se može utvrditi da li je istina ili mit. 

* 

Pitanje:  Koji je značaj gotre u Sanatana Dharmi?

Odgovor: Gotra je bila važna u vedskim ritualima, posebno vezano za brak. Za svaki ritual, kao na primer dnevna sandhyavandana, osoba je morala da izgovori svoju gotru u skladu sa trenutnim danom, vremenom i mestom. Gotra je takođe bila potrebna da bi se napravila sankalpa pre bilo koje jagnje. Brak između momka i devojke iste gotre je zabranjen. Gotra je davala veoma jasan osećaj identiteta.

*

Pitanje: Mantra kliṁ kṛṣṇāya govindāya gopī-jana vallabhāya svāhā” je opisana i u SB i u Brahma Samhiti. Da li se pojavljuje u još nekom spisu? Takođe, da li bi molim vas mogli da objasnite različite namene ove mantre? Neki autoriteti tvrde da ova mantra uklanja negativne emocije.

Odgovor: Ova mantra se takođe nalazi u Krama-dipika i u Gopala-tapani Upanisadi. Primarna namena ove mantre je da se stekne Krišnaprema. Ali pošto je poput kalpa-vrikša drveta, svako je može koristiti za koje god želje da ima.

Pitanje: Da li negde postoji šastra-pramana o duhovnom identitetu Parikšim Maharadža posle njegove smrti od ujeda Taršake?

Odgovor: Nigde to nisam pročitao.  Ali bih rekao, pošto su Pandave večni pratioci Krišne a Parikšit je njihov unuk je imao direktan daršan sa Krišnom, da će on biti deo večne lile Pandava sa Krišnom

Pitanje: Koji je originalni izbor izjave da je Ananga Manđari svarupa-šakti ekspanzija Balarama? Ukoliko ne grešim, originalno dolazi iz Ananga-manđari-samputika koju je napisao Ramai Gosai, ali ne mislim da je ova informacija prisutna bilo gde u literaturi Gosvamija.

Odgovor: Nije mi poznat nijedan drugi izbor osim toga koji si naveo

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.