Manđari zagonetka

GeneralComments Off on Manđari zagonetka

Jedno od najpopularnijih pitanja koje dobijam se tiču manđari u Krišna-lili. Izgleda da postoji neprestana rasprava među bhakatma, gde jedna grupa tvrdi da manđari nemaju fizičku povezanost sa Krišnom dok druga grupa tvrdi drugačije. Mnogi drugi se raspituju o manđari-bhavi, manđari-bhava-sadhani, manđari-svarupi, i o manđari odnosu sa Krišnom itd. Iskreno govoreći, ja retko govorim o ovoj temi zato što se smatram nedovoljno kvalifikovanim. Stoga, generalno ne odgovaram na takva pitanja, već se priklanjam bhaktama koji su možda stručnjaci za tu temu.

Ovde ću navesti analogiju koja bi mogla biti od pomoći svima koji postavljaju takva pitanja. Pre otprilike dvadeset pet godina, jedne večeri dva stanara našeg Instituta išli su do ašrama našeg Guru Maharađa u Kalidahi. To je dobrih 20 minuta šetnje od našeg Instituta. U to vreme, Sheetal Chaja, gde se nalazi naš institut, bila je otvoreno zemljište sa samo tri kuće. Grmlje i drveće prekrivali su zemlju, pa su tu danju pasle krave i koze, dok su svinje spavale u kanalizaciji. Mogle su se videti zmije kako gmižu u travi tokom leta i kišnih sezona; zemlja je bila zaražena zmijama. Viđao sam zmije u našoj biblioteci, kuhinji, pa čak i na mom balkonu na trećem spratu. Takođe sam video zmije kako vise na drveću u našoj bašti.

Dakle nije bilo veliko iznenađenje da su ova dva studenta videli zmiju pored puta kod Sheetal Chaje kada su se vraćali u Institut. Kasnije iste večeri, sreli smo se na večeri, i oni su ispričali njihovo iskustvo. Ipak, oni se nisu slagali kada je u pitanju bila boja zmije. Jedan je rekao da je bila crna kobra, dok je drugi rekao da je bio braon poskok. Oboje su bili sasvim sigurni u svoja opažanja, pa sam ih pustio da nastave raspravu. Nakon nekog vremena slušanja, rekao sam im da su oboje pogrešili. Pogledali su me iznenađeno. Rekao sam im da to nije zmija; već konopac! Video sam to jer sam istog popodneva takođe otišao u Kalidahu i jasno sam se setio užeta sa strane staze na tačno mestu gde su videli „zmiju“. Nisu mi poverovali. Rekao sam im da mogu sami da vide sledećeg dana. Na njihovo krajnje zaprepašćenje, otkrili su da sam u pravu. Dakle, nije bilo prave zmije, samo konopac, i oni su se svađali oko nečega što su pogrešno shvatili.

Ova debata oko toga da li manđari imaju ili nemaju društvo Krišne je slična. Ukorenjena je u nerazumevanju šta je manđari. Najvažnija stvar je razumeti šta je manđari-bhava. Po mom mišljenju, takvo pitanje se ne bi postavilo ako bi razumeli definiciju uttama-bhakti koju je dao Šri Rupa Gosvami u Bhakti-rasamrita-sindhu (1.1.11):

anyābhilāṣitā-śūnyaṃ jṣāna-karmādy-anāvṛtam |
ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanaṃ bhaktir uttamā || 

“Neprekidno sprovođenje (anušilana) povoljne službe namenjene isključivo Šri Krišni, koje je lišeno svake sklonosti ka skrivenim željama, i koje je neiskvareno težnjom za gjanom karmom, se naziva najuzvišenija devocija (uttama-bhakti).”

Zbog toga, ključno je prostudirati ovu definiciju pre nego što se upustimo u temu manđarija. Ako neko nema jasno razumevanje definicije uttama-bhakti, onda nikad neće razumeti tajne (rahasja) iza odnosa manđari sa Krišnom.  

Definicija uttama-bhakti izgleda jednostvana i direktna, ali nije takva. Zbog toga su Šri Điva Gosvami i Šri Višvanatha Ćakravarti napisali razrađene i detaljne komentare na ovaj stih. Nemoguće je shvatiti značenje bez proučavanja ovih komentara. Stoga, treba pažljivo proučiti komentare i promisliti o njima. Na neki način, Šri Rupa Gosvami je “promućkao” celu Šrimad Bhagavata Puranu i izvukao ova dva reda (kao nektar). Dakle, shvatanjem značenja ova dva reda, osoba može razumeti misteriju.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.