Da li je Krišna stvaralac svih svetova?

Articles by Satyanarayana DasaComments Off on Da li je Krišna stvaralac svih svetova?

Pitanje: Kako možemo razumeti da Krišna nije stvorio sve đive? On je Bog; On je kreator svega. Uvek čujemo da se ni vlas trave ne pokreće bez Njegove dozvole.  Takođe u Bhagavad Giti, On puno puta kaže da je On stvaralac svega. Najpoznatija śloka je verovatnoBG 10.8:

ahaṁ sarvasya prabhavo

mattaḥ sarvaṁ pravartate

iti matvā bhajante māṁ

budhā bhāva-samanvitāḥ 

Ja sam izvor svega.  Zahvaljujući Meni sve se događa.  Inteligentne osobe Me obožavaju ubeđene ovim znanjem.

Odgovor: Iz tvoje izjave: “On je Bog; On je stvaralac svega,” deluje da je tvoja definicija Boga ta da je to neko ko stvara sve. I citiraš Bhagavad Gitu da bi to potvrdio. Ova izjava kao i neke druge izjave koje opisuju Krišnu kao stvaraoca svega se odnose samo na materijalni svet. U takvim izjavama je subjekat koji je opisan materijalna kreacija a ne individualna živa bića ili Vaikuntha. U drugom poglavlju Gite Krišna veoma jasno i više puta ponavlja da nema rođenja ili stvaranja atme. Jasno kaže da nikad nije postojalo vreme kada živa bića nisu postojala(Gītā 2.12).  Duša nikad nije rođena i nikad ne umire (Gītā 2.20). Možeš pročitati Gitu 2.12-30 i 15.7 za razumevanje večne (bez nastanka) prirode atme. On takođe naovi da su i prakriti i puruša ili điva bez početka, anadi. To znači da nikad nisu stvorene. Da je Krišna stvorio atme, On bi to tako i rekao. Ali On to nikad nigde nije rekao.  U stvari kaže upravo suprotno. Izjava: “Bog je stvaralac svega” se odnosi samo na materijalni svet i ne na atmu (đivu) ili na Vaikunthu i Njegove večne pratioce. Sve što postoji u Vaikunthi je večno, poput Samog Krišne.

Pitanje: Puno hvala Babađi. Imam dodatno pitanje.  U komentarima Višvanatha Ćakravarti Ṭhakure, koje je prevo Bhanu Svami, reči aham sarvasya prabhavah (Gītā 10.8) se prevode: “Ja sam izvor svega.” Višvanatha Ćakravarti daje sledeći komentar: “Ovde On govori o Njegovoj vibhuti koju karakterise ogromna moć. Ja sam uzrok postojanja i manifestacija svega—i materijalnog i duhovnog (prabhavaḥ).” A u Bhagavad Giti Bhaktivedanta Svamija, reč za reč prevod uključuje:

sarvasya—svega, i; prabhavaḥ—uzrok stvaranja. Za prevod stiha on piše: “Ja sam izvor svih duhovnih i materijalnih svetova.” 

Tako da sam zbunjen da li Krišna priča samo o materijalnom svetu. Šta te tačno značenje reči prabhavaḥ? Po Višvanatha Ćakravarti Ṭhakuri bi se moglo zaključiti da Krišta takođe kaže da je On stvaralac duhovnog sveta, što bi uključilo i atme

Odgovor: Višvanatha Ćakravarti Ṭhakura koristi dve različite reči za materijalne i duhovne objekte kad tumači reč prabhavaḥ. Za materijalne objekte koristi reč utpatti ili “stvaranje”, dok za duhovne objekte koristi reč prādurbhāva ili “pojavljivanje”.  Duhovni objekti se ne stvari ali oni se mogu pojaviti i nestali, ili se manifestovati i prestati da budu manifestovani. Na primer, Krišna se rađa.  Ali Njegovo rođenje nije kao naše rođenje. Naša tela se stvaraju a Njegovo telo se manifestuje. Siguran sam da razumeš razliku (pogledaj Gitu 4.9).

Ako prihvatimo da je duhovni svet stvoren poput materijalnog sveta, to bi značilo da su parišads poput Radhe ili Balarama stvoreni u nekom trenutku u vremenu.  A to bi dalje značilo da pre te tačke Krišna bio sam.  To bi značilo da Njegova lila nije večna.  A to bi bilo protiv šastri.

Kada studiramo šastre, ne bi trebali samo da navedemo jedan stih i da se raspravljamo.  Možemo postaviti pitanje da bi bolje razumeli stih. Moramo obezbediti da smisao koji nađemo u stihu nije u kontradikciji sa drugim delom šastri. Smisao mora da uskladi izjave šastri. To se naziva samanvaya. U suprotnom šastre ne bi imale vrednost. Ukoliko prihvatimo da je atma stvorena, onda bi svi stihovi iz Bhagavad Gite koje sam naveo u prothodnom odgovoru, kao i stotine drugih stihova iz Šrimad Bhagavatama, Upanišada, Vedanta-sutra, itd. bili kontradiktorni.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.