Klinička smrt, ljutnja bhakte, varna

GeneralComments Off on Klinička smrt, ljutnja bhakte, varna

Pitanje: Kada neko doživi iskustvo kliničke smrti, on se živopisno seća šta je osetio, video i doživeo dok je telo bilo medicinski mrtvo. Da li to znači da naše suptilno ili mentalno telo mogu biti aktivni i bez fizičkog tela? U ovoj situaciji ljudi mogu doživeti mir ili sreću sličnu blaženstvu. Ako atma ne može imati ovakva iskustva bez uma, šta se događa u ovim slučajevima?

Odgovor: Mi znamo za tri nivoa svesti: budno stanje, sanjanje i spavanje bez snova. U budnom stanju mi opažamo stvari spoljašnjim čulima. Dok sanjamo, opažamo kroz um ali opažamo samo objekte unutar sna. Kako god, postoji drugo stanje, u kom osoba može da opaža spoljašnje objekte bez korišćenja spoljašnjih čula. Ovo stanje se naziva jogaja-pratjakša. Jogiji i medijumi mogu videti stvari koje nisu u dometu spoljašnjih čula. Mislim da je to ono što se dešava osobi čije iskustvo si opisao. Čula su deo suptilnog tela i funkcionišu uz pomoć organa čula koji su deo grubog tela. Ali je moguće da čula imaju kontakt sa spoljašnjim objektima bez korišćenja spoljašnjih organa čula. U tom slučaju, čula nisu limitirana ograničenjima spoljašnjih organa čula. Stoga medijumi i kvalifikovani jogiji mogu videti vrlo udaljene stvari i stvari u budućnosti.

*

Pitanje: U Bhagavata Purani (3.9.35), Narajana je uverio Brahmu: “Ti si prvobitan rši, i zbog toga tvoj um je uvek fiksiran na Mene, iako ćes se baviti stvaranjem potomstva, poročni modalitet strasti nikada neće prodreti u tebe.”

Kako je onda moguće da se na sinovljevo odbijanje da posluša njegovu naredbu toliki gnev proizveo u umu Brahme? (Bhagavata Purana 3.12.16)

Odgovor: Ljutnja bhakte nije iz gune strasti; to je manifestacija bhakti-šakti. Bas kao kad Krišna postane ljut, On nije pod uticajem rađo-gune, na isti način kada bhakte kao što su Brahma ili Narada postanu ljuti, to nije rađo-guna. Njihova ljutnja je prouzrokovana nekom preprekom njihovoj bhakti.

*

Pitanje: Da li ŠB 7.11.35 nagoveštava da ako se dete rodi u određenoj varni a pokazuje simptome druge varne, onda, bazirano na tim simptomima, njegova varna mora biti određena, i ono treba da vrši propisane aktivnosti? Ili to samo podrazumeva odavanje poštovanja, itd.?

Šri Višvanatha Čakravarti Ṭhakura kaže da šudra sa brahmanskim kvalitetima je poštovan kao brahmana ali i dalje nema pravo da sprovodi sandhja-vandana, itd.

Odgovor: Kao što si rekao, Šri Višvanatha Čakravarti Ṭhakura jasno stavlja do znanja da osoba rođena u nižoj varni, koja ispoljava kvalitete više varne treba da bude poštovana prema višoj varni ali da se ne bavi tim zanimanjem.

Primarno razmatranje ovde je: Ko će odlučiti? Ko će dati sertifikat da osoba poseduje kvalitete te i te varne?

 

 

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.