Bhagavata Parampara

GeneralComments Off on Bhagavata Parampara

Navedena pitanja su postavljena u toku Babađijevog podkast intervjua sa Namarasa Dasom.

Pitanje: Izraz bhagavata-parampara se često koristi u našoj sampradaji, ali mi je delovalo kao da vi sumnjate u njega. Stekao sam utisak da nema razlike između šikša-parampare, procesa dobijanja duhovnog znanja putem Hari-kathe ili duhovnih instrukcija, i bhagavata-parampare. Da li bi mogli da pojasnite?

Odgovor: Jedino korišćenje izraza bhagavata-parampara koje sam pročitao se odnosi na spuštanje Šrimad Bhagavatama. Postoje dve takve parampare opisane u samom Šrimad Bhagavatamu. Prva dolazi od samog Šri Krišne. On je dao Bhagavatam u obliku četiri stiha Brahmi, koji je potom podučio svog sina Šri Naradu. Šri Narada je podučio Šri Badarajana Vjasu, koji je sedeo u samadhiju i tako manifestovao Bhagavatam koji nam je dostupan. Vjasa je dalje podučio svoga sina Šukadeva, koji je zatim ispričao Bhagavatam kralju Parikšitu na obali reke Gange. Suta Gosvami je takođe bio prisutan u publici; on ga je dalje izgovorio mudracima Naimišaranje, koje je predvodio Šaunaka Riši.

Druga bhagavata-parampara potiče od Šri Sankaršane, koji je podučio Bhagavatam Kumarama. Čitao sam članke koje su napisali učenjaci vezano za ove dve bhagavata-parampare. Međutim nisam nikad pročitao da se ovaj izraz koristi na neki drugi način. 

U toku razgovora sa ISKCON bhaktama, čuo sam da se ovaj izraz koristi kao ime njihove parampare. Vi potvrđujete to rekavši da se izraz često koristi u “našoj sampradaji.” Razumem da pod “našoj,” vi mislite na na “ISKCON/Gaudijaya Mat.” Ako međutim mislite generalno na “gaudija sampradaju”, to nije istina.  Nikada nisam dobio jasan odgovor kada sam pitao ISKCON autoritete šta ovaj izraz znači. To je upravo to što sam rekao u mom intevjuu: “Nije mi jasno šta oni podrazumevaju sa tim izrazom.” 

Čuo sam od nekoga da je Šripada Svamī BV Tripurari Maharadža napisao kljigu na ovu temu, ali je nisam pročitao. Tako da mi nije jasno korišćenje ovog izraza od strane Gaudija Vaišnava sadašnjice. Zbog toga nisam u stanju da odgovorim na vaše pitanje vezano za pojašnjavanje izraza šikša-parampara i bhagavata-parampara. Šta više, ako nema razlike između ta dva kao što vi kažete, zašto onda postoje dva različita izraza? Mora da postoji neka razlika.

*

Pitanje: U vašem Jutjub intervjuu sa Namarasom ste pomenuli bhagavata-paramparu. Da li je ispravno što imamo Madhva-tirtha sanjasije u našoj Gaudija tradiciji? Nedavno je natpis bio postavljen kod Šjamananda Pandit Radha-Šjaamsundar Mandira u Vrindavanu, na koje je pisalo na hindiju, bengaliju i engleskom da oni nemaju veze sa tradicijom Madhvačarje. Slično sam čuo i od drugih vaišnavskih učenjaka i voleo bih da čujem vaše mišljenje.

Odgovor: Ovo je diskutabilna tema. Postoje različiti stavovi i ja mogu da iznesem samo moj stav. Mi pripadamo Madhvačarja-sampradaji. To je uopšteno razumevanje gaudija vaišnava u Vrindavanu.  U Vrindavanu postoji jedna davno registrovana organizacija koja se zove Akhila Bhartija Madhva-Gaudešvara Mahasabha (komitet Madhva-Gaudešvara za celu Indiju). Mi imamo redovne sastanke i takođe obeležavamo dan pojave Šri Madhvačarje tradicionalnom povorkom kroz grad. 

Međutim takođe postoje velike razlike kako u filozofiji tako i u praksi. I zbog toga oni koji se ne slažu sa gore navedenim tvrde da mi ne pripadamo Šri Madhva-sampradaji. I imaju snažnu osnovu za te tvrdnje.

Moje rešenje za ovu razliku mišljenja jeste da je Šri Čaitanja Mahaprabhu došao da da Krišna-premu i na taj način započeo novu školu učenja koje se zove “gaudija vaišnavizam.” On je sledio običaj uzimanja dikše bez obzira na to što je On sam Krišna. Zbog toga mi pripadamo Šri Madhvačarja-sampradaji, bez obzira na puno razlika. Mi smo grana Madhva-sampradaje. I zbog toga imamo i bheda i abheda—mi smo jedno sa Madhva-sampradajom ali se takođe i razlikujemo.

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.