Adveitavada i Gaudija filozofija

GeneralComments Off on Adveitavada i Gaudija filozofija

Pitanje: Nedavno su neki ljudi razgovarali sa mnom o Adveitavada i Majavada filozofiji.  Jedna osoba je rekla da je Adveitavada različita od Majavade. On prihvata Adveitavadu i kaže da se ona ne može osporiti, ali on ne prihvata Majavada filozofiju. 

Koja je razlika između Adveitavade i Majavade? Kroz Vaše komentare na Sandarbhe, reč Adveitavada je korišćena kao sinonim za Majavadu. Da li postoji suptilna razlika između njih? 

Odgovor: Postoji osnovno i sekundarno značenje reči. Reči Adveitavada i Majavada su se primarno koristile za školu Šri Šankaračarije. Oni uglavnom sebe nazivaju Adveitavadi i ne toliko Majavadi. Prva referenca za termin Majavada se nalazi u spisima iz osmog veka od učenjaka Bhate Bhaskara. On naziva Šankaračarijinu filozofiju Majavadom i ukazuje da je to pozajmljeno iz Budizma. Kasnije, Vaišnave počinju da koriste Majavada termin za Adveitavadu, uglavnom u pogrdnom značenju.  Osoba koja je rekla da se ove dve reči odnose na različite škole mora objasniti razliku. Možda on koristi reči sa drugačijim smislom. U tom slučaju ih mora definisati. U suprotnom, ja ne vidim nikakvu razliku.

Pitanje: Majavada teorija izjednačava Uzvišenog Gospoda sa pozicijom đive time što govori da je telo Bhagavana materijalno ili maja i da je manava-seva Madhava-seva, itd.

Odgovor: Ovo je isto koncept Adveitavade. Po Adveitavadi, Brahman uslovljen avidya energijomo Maje je điva, a Brahman uslovljen vidja energijom Maje je Išvara.

Pitanje: Adveita doslovno znači nedualno ili jedinstvo. U aćintja bheda abheda tatvi je takođe kvalitativno jedinstvo đive i Uzvišenog Gospoda prisutno. U tom smislu, zar nije Adveitavada takođe prisutna u aćintja bheda abheda? Stoga, Adveitavada ne bi trebala da se kritikuje; samo bi Majavada trebala biti kritikovana. Ovo je bio jedan od prezentovanih argumenata. 

Odgovor: To nema nikakvog smisla. Ultimativna stvarnost je samo jedna (pogledaj ŠB 1.2.11). To prihvataju svi Vedantisti, personalisti kao i impersonalisti. Filozofija Šri Ramanuđačarije se naziva Višišta-adveitavada, a filozofija Valabhačarije, Šudha-adveitavada. Obe snažno poriču Adveitavadu.

Pitanje: Jedan od članova Panča-tatve je Adveita Ačarija. Koje je značenje ovog imena? U Indiji, dosta ljudi se zove “Adveita.” 

Nitjananda Prabhu, u svom šaljivom razgovoru sa Adveita Ačarijom ga kritikuje (Madhya-lila 12.193): 

nityānanda kahe,—tumi advaita-ācārya
‘advaita-siddhānte’ bādhe śuddha-bhakti-kārya

Kada je Adveitino ime kritikovano od Nitjanande Prabhua (kao vjađa-stuti), zašto su Vaišnave davale svojoj deci imena kao što je Adveita (u ovom slučaju Adveita Ačarija)?

Odgovor: U slučaju Adveite Ačarija, On se ne razlikuje od Ultimativne Stvarnosti i zbog toga je adveita.

 

Šridhara Svamijevi komentari

 Pitanje: Gaudija sampradaja visoko ceni Šridhara Svamija i svi komentari na Bhagavatam evoluiraju oko njegovih komentara. Ovo može da dovede osobu do zaključka da Gaudija filozofija sama prihvata delove Adveitavade. Voleo bih da znam kakav pogled ima Gaudija na Adveitiste i smarte.

Po prvom stihu iz Hari-bhakti-vilase, može se spekulisati da su Gaudijevci izvorno bili smarta i Adveita orijentisani dok su se kasniji stihovi razvili pod spoljnim uticajima drugih Vaišnava sampradaja.

Odgovor: Nije mi poznato da iko spekuliše da su Gaudijevci bili pro smarte i Adveitisti. Ovo je prvi put da čujem da neko iznosi takvo pitanje. Moja pretpostavka je da ovakvo gledište proizilazi iz pristrasnog razmišljanja osobe koja pitanje iznosi. Čuo sam poznatog Adveitavada ačariju kako pokušava da dokaže da je Ćeitanja Mahaprabhu bio veran sledbenik Adveitavade i kako ga današnji Gaudija Vaišnave pogrešno predstavljaju praveći veliku uvredu. Ovo je ogromno nerazumevanje i nije podržano ni jednom biografijom Šri Ćeitanje Mahaprabhua.

Navešću tri šloke iz mangalaćarana Šri Sanatana Gosvamijevih komentara na Deseto Pevanje Šrimad Bhagavatama, koja je prva knjiga Gaudija sampradaje. On je bio poverljivi prijatelj Mahaprabhua i lično je dobijao uputstva od njega. Iz ovih stihova svako sam može da izvede zaključak.

svāmipādair na yad vyaktaṁ yad vyaktañcāsphuṭaṁ kvacit
ṭippaṇī daśame tatra seyaṁ vaiṣṇava-toṣaṇī

“Ono što nije bilo objašnjeno od Šridhara Svamija ili nije jasno izloženo, to treba saznati iz ovih komentara na Deseto Pevanje (Šrimad Bhagavatama) koje se naziva Vaišnava-tošani.” (11)

Molim vas primetite ime ovih komenara, Vaišnava-tošani. To znači ono što pričinjava zadovoljstvo Vaišnavama. Da li to daje bilo kakve indikacije na Adveitavadu?

vaiṣṇavāparitoṣaḥ syād yatra yatra tatastataḥ
lekhyaṁ vaiṣṇava-siddhānta-dākṣiṇyenaiva kiñcana

“Vaišnava bi se osećao nezadovoljno čitajući (Šridhara Svamijeve komentare) na različitim mestima, stoga, ja pišem nešto dodatno sa poznavanjem vaišnava-sidhante.” (12)

Komentari Šridhara Svamija su posuti idejama Adveite. Sanatana Gosvami zanemaruje sve to i daje objašnjenje prema Vaišnava-sidhanti. On to jasno navodi ovde.

śrīmadbhāgavata-vyakta-bhaktyeka-puruṣārthinām
nābhedavāda ity eṣa nālekhi kṣamyatām idam

“Ovi komentari su napisani za one čija je purušartha jedino bhakti kao što je objašnjeno u Šrimad Bhagavatamu. Svrha Šrimad Bhagavatama nije da ustanovi Abhedavadu. Stoga to nije napisano (u mojim komentarima). Možda mi (Šridhara Svami) oprosti za to.” (13)

Sanatana Gosvami je bio poznat po svojoj poniznosti. To možete istražiti u Ćeitanja Ćaritamriti. Stoga je shvatio pomoć koju je dobio iz komentara Šridhara Svamija. Ali on nije slepi sledbenik. Odbacio je sve delove koji prenose Adveitavada poruku. I odvažno objavljuje da će pisati prema vaišnava-sidhanti.

 

Bhakti kroz različite poglede

Pitanje: Kako se bhagavad-bhakti predložena od Šankaračarije poredi sa bhakti Gaudija Vaišnava? Šankaračarija, u svojoj knjizi Prabhoda-sudhakara, daje korak po korak napredovanje ka dostizanju Krišne, u skladu sa njegovom filozofijom. Osim poznavanja sopstva, ostatak njegove filozofije izgleda kao raga bhakti. 

Odgovor: Nema nikakve podudarnosti. Điva Gosvamiijevo izlaganje o bhakti je zasnovano na paramarthika razlici između đive i Bhagavana. Šankaračarija ne pravi nikakve razlike ovog tipa. Điva Gosvami prihvata Bhagavana kao vibhutis na paramarthika nivou. Bhakti definisana od Đive Gosvamija je paramarthika šakti Bhagavana. Šankaračarija ne prihvata to. Njegov Brahman je nis-šaktika. Pa nema nikakve sličnosti od samog početka. Prema Šankaračariji Krišna Sam nije transcendentalan. On je takođe proizvod maje, ali vidja aspekta maje. Postoji poznati stih iz Panćadaši (6.236), popularno delo na Adveitavadu: “Maja je Kamadhenu krava (koja ispunjava sve želje). Ona ima dva teleta. Jedno se zove išvara a drugo điva. Pij mleko koje se naziva dveita koliko god želiš ali znaj da je Realnost samo adveita.”

 

Notifikacija kada je novi članak objavljen

Comments are closed.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.