Bhakti Tirtha Audio kurs

“Svo potrebno znanje se nalazu u našim knjigama, ali nema puno interesovanja za učenje direktno od učitelja. A oni koji su zainteresovani možda neće naći kvalifikovanog učitelja. Zato želim da podučavam Bhakti Tirtha kurs. Moramo da sačuvamo ovo znanje i da ga aktivno primenimo u našim životima. Možemo da ga zaista podelimo sa drugima ukoliko ga lično iskusimo.”

Babaji Satyanarayana Dasa

Koje se teme proučavaju na ovim studijama?

Milioni ljudi slede put bhakti a opet, čak i posle decenija sleđenja, samo za neke od njih se može reći da su stigli do ili blizu cilja. Kada se desi da sposoban biznismen ne postiže uspeh ili kada posvećeni atleta ne uspeva da postigne svoj željeni cilj, onda ta osoba analizira uzrok i radi na tome da se poboljša. Konsultovaće se sa expertom ili trenerom iz svoje profesije. Slično tome, treba biti iskren u traženju stvarnosti da bi se uradila ista stvar i istražio pravi razlog za nedostatak nečijeg napretka. Najčešći razlog su nedostatak ili nepotpunost nečijeg razumevanja i shvatanja koji utiču na svaki detalj samospoznaje, koncepta Boga, pogleda na život, i praktikovanja predanog služenja. Autentično praktikovanje može nastati jedino iz pravog razumevanja stvarnosti, procesa i cilja.

Cilj Bhakti Tirtha kursa je da učini proces i cilj jasnim nudeći upravo ono sto nedostaje većini praktičara bhakti joge: sistematično proučavanje śāstra-i. Ovaj kurs od 5 semestara daje uvod u šest indijskih škola učenja Śaḍ Darśanas. One su neophodne da bi se pravilno razumela Gauḍīya filozofija, koja je pravi fokus ovih studija. Zbog toga je Bhakti-tirtha kurs jedinstvena prilika da se proučavaju spisi Gauḍīya Vaiṣnava, pre svega Śrī Jīva’s Ṣaṭ Sandarbhas, pod učiteljem koju ju je detaljno proučavao dugi niz godina pod okriljem svog duhovnog učitelja.

Sandarbhas-e su služile praktičarima vekovima i predstavljaju testiran i proveren akademski skup informacija. Ranije je ovo znanje postojalo samo na sanskritu i retko ko je imao pristup. Babaji Satyanarayana Dasa je otključao ovo duhovno bogatstvo na engleskom jeziku sa svojim razumljivim prevodima i komentarima originalnih spisa.

Kurs se održava na Jīva institutu u Vrindavanu od 2016 godine svake godine u period od sredine oktobra do kraja marta. Ovde možete dobiti više infromacija o studiranju u Vrindavanu. S obzirom da nije moguće za sve ozbilje studente da dođu u Vrindavan for potrebno vreme, mi takođe nudimo studije na daljinu online. Individualni predmeti mogu da se kupe u našoj prodavnici.

classroom bhakti tirtha 2016
Babaji podučava Bhakti Tirtha kurs u učionici u Jiva institutu u Vrindavanu

Pregled tema na kursevima

Saṭ Sandarbhas

Complementary Subjects

Sanskrit

Ṣaṭ Sandarbhas

Tattva Sandarbha

Predavač: Babaji Satyanarayana Dasa

Filozofski mangun opus Jīva Gosvāmī-ja , čuvena Ṣaṭ Sandarbha  (“šest rasprava) se može smatrati najbitnijim i najodlučnijim delom indijske teologije i filozofije (darśana) koja daje odgovore na sva pitanja vezana za apsolutnu stvarnost na veoma sistematičan način. 

Tattva Sandarbha je prva od knjiga Ṣaṭ Sandarbhas. Ona objašnjava Stvarnost (tattva) što je ultimativni cilj koji je treba razumeti i spoznati. Takođe pruža osnovni pregled Gauḍīya Vaiṣṇava ontologije, na kojoj je bazirana teologija. Tattva takođe znači i “suština”, i tako Tattva Sandarbha daje suštinu svega što je do detalja razrađeno u ostalim Sandarbhas-a i služi kao uvod. Ova knjiga se može podeliti na dva dela: pramāṇa i prameya. Prva se bavi epistemiologijom (pramāṇa), ili načinom sticanja valjanog znanja. U njoj Jīva Gosvāmī utvrđuje Bhāgavata Purāṇa-u kao glavni izvor znanja i viziju stvarnosti.  Tattva Sandarbha daje epistemiološki okvir kroz koji se Śrīmad Bhāgavata utvrđuje kao način za sticanje istinitog znanja i Bhagavān se potvrđuje kao uzvišeni objekat božanske ljubavi.

Link ka snimcima Tattva Sandarbha-e

Bhagavat Sandarbha

Predavač : Babaji Satyanarayana Dasa

U naredne tri Sandarbhas-e (počev od Bhagavat Sandarbha-e), Jīva Gosvāmī detaljno obrađuje temu ontologije (sambandha-jñāna). Knjigu započinje utvrđujući da je Bhagavān, ili Bog, svevišnja ličnost koja je najpotpunija manifestacija stvarnosti bez dvojstva (dualizma). Ova stvarnost se spoznaje kroz tri gledišta: kao Brahman (Bog bez osobina, neosobeni apsolut), kao Paramātmā (the Immanent Self, koji postoji u svima nama), i kao Bhagavān (svemoćna, prepuna blaženstva, beskrajno šarmantna razigrana Osoba).

Ovaj kurs je sistematično proučavanje knjige koja analizira svaki od ovih gledišta i daje zaključne dokaze da je Bhagavān kompletna i nedeljiva Apsolutna Stvarnost. Sve druge manifestacije zavise, a samim tim su i potčinjene, Njemu. Bhagavān-ove različite energije, osobenosti, imena, oblici, pratioci i boravište su svojstveni delovi Njegovog suštinskog bića. 

Link ka snimcima Bhagavat Sandarbha

Paramātma Sandarbha

Predavač: Babaji Satyanarayana Dasa

Paramātmā Sandarbha najfilozofskija od svih Six Sandarbhas, i zahteva fokusiranu pažnju i stav bez predrasuda sa strane studenta. Ona je detaljan esej o prirodi Paramātmā-e. Razlika u manifestacijama Apsolutne Stvarnosti kao Paramātmā i Bhagavān je relativno nepoznata, čak i za one koji proučavaju Vedānta-u. Ova dva specifična imenovanja se često koriste kao sinonimu da bi objasnile jednu svojstvenost tattva-e. Genij Śrī Jīva Gosvāmī-ja je u tome da ih je jasno definisao i nabrojao njihove osobine i delatnosti do detalja.

Paramātmā je pojam blizak razumevanju koje ljudi imaju za Boga, kao stvaraoca i nadzornika kosmosa, dok je Bhagavān Bog u Svojoj svevišnjoj duhovnosti, bez odnosa sa pojavnim svetom — Bog u Svom sopstevnom suštinskom biću. Paramātmā je uređivač središnje sposobnosti(taṭasthā-śakti) i spoljašnje sposobnosti (bahiraṅgā-śakti), koje je poznatije kao māyā. Uslovljeno živo biće, jīva, pripada prvoj potenciji, dok je druga odgovorna za evoluciju, održavanje i uništenje kosmosa. Ove dve sposobnosti se razliku od unutrašnje sposobnosti Bhagavān-a, koje je poznata kao antaraṅgā ili svarūpa-śakti, i trebamo razumeti da su te dve sposobnosti direktno pod okriljem Paramātmā-e.

Link ka snimcima Paramātma Sandarbha Anuccheda 1-105.3
(Belešla: samo prvi čas ima u pozadini buku ventilatora)

Dopunski predmeti

Yoga Sūtras

Predavač : Prof. Edwin Bryant i Rama Krsna Dasa

Yoga Sūtras-e Patañjali-ja su klasični rad Yoga škole razmišljanja, i one su jedna od šest Darśanas koje se proučavaju u toku Bhakti Tirtha kursa. Njihov fokus je na sticanje direktnog iskustva i spoznaje jastva, , ili individualnog bića. Kao klasična analiza Vedskog razumevanja uma i svesti i tehnika meditacije i samospoznaje, Yoga Sūtras je imala ogroman uticaj na sve religiozne prakse hinduizma u Indiji, kao i na zapadu u poslednje vreme. Za Vaišnave se Yoga Sūtras-e smatraju posebno korisnim za razumevanje prvih poglavlja Bhakti-rasāmṛita-sindhu.

Ova kurs obuhvata prva dva poglavlja – Samādhi Pada (meditativnu udubljenost) and Sādhana Pada (praktikovanje). 

Link ka snimcima Yoga Sūtra

Klasična Nyāya

Predavač : Prof. Matthew R. Dasti

Nyāya je vodeća škola indijske filozofije. Ona se prvobitno bavila epistemiologijom, metafizikom, i logikom za sve filozifije i poglede na svet iz Indije. Reč nyāya znači “način razumevanja” i često se skraćeno prevodi kao “logika.” Razvoj Nyāya-e kao škole filozofije uključuje dimenzije metafizike, etike, i filozofije jezika.

Spis Nyāya Sūtras Gautama Ṛṣi-ja predstavlja suštinu klasične indijske Nyāya-e. Ovaj kurs predstavlja neke od najbitniji rasprava i razgovora između logičara i primere glavnih stavova i argumenata ranih učenja Nyāya-e. Neke od njih su odbrana postojanja jastva, argument da Bog mora postojati kao stvaralac, i odbranu stvarnosti sveta protiv budističkih skeptika i idealista.

Link ka snimcima Classical Nyāya

Predavač : Babaji Satyanarayana Dasa

Navya-nyāya je ime za novu školu Nyāya-e koja se razvila u Navadvipu, i ona čuva tradice i Nyāya-e i Vaiśeṣika-e. Glavni fokus ove škole je da precizno definiše termine i na osnovu toga formuliše i razvije jezik u precizni komunikativni medij. Ona se bavi racionalnim objašnjavanjem ljudskog ponašanja na osnovu znanja, koje je neophodno vezani za odnose – ključni koncept u ovo školi razmišljanja.

Na ovom kursu se radi sa osnovnim konceptima Navya-nyāya literature i raznim tehničkim izrazima koji su sistematično objašnjeni u Navya-Nyāya-Bhāṣā-Pradīpa, bukvar Navya-Nyāya jezika i metodologije. Sledeća za proučavanje je Tarka Saṅgraha, knjiga za početnike koje je sistematični pregled Nyaya/Vaisheshika u skorijem periodu.

Link ka snimcima Navya-Nyāya

Gopāla Campū

Predavač: Jagadananda Das

Gopāla Campū je pesničko delo Jīve Gosvāmī-ja koje opisuje aktivnosti Krišne u Vrindavanu. Kurs se fokusirana na uvod i prvo poglavlje knjige, opim Goloke u okviru dela o Goloka-vilāsa. Delo se proučava na originalnom sanskritu sa puno jezičkih objašnjenja i referenci, i bitnih informacija o istorijskom, kulturnom i filozofskom kontekstu.

Link ka snimcima Gopāla Campū

Bhakti-Rasāmṛta-Sindhu

Predavač: Babaji Satyanarayana Dasa

Ovo delo je jedno od najbitnijih knjiga Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya-a. Śrī Rūpa Gosvāmī utvrđuje na teoretski i ezoterični način osnove sādhana-bhakti koristeći teoriju estetike (rasa) razvijenoj u drevnoj poeziji na sanskritu. 

U toku kursa se proučava Istočno Odeljenje koje daje definiciju čiste bhakti i razlaže njene rastuće faze od početka (śraddha, ili vera) do savršenstva čiste ljubavi (prema). Takođe je učeno predstavljanje različitih rasas-a. I što je najvažnije uči nas pravilnoj primeni bhakti tako da se može postoći željeni rezultat.

Link ka snimcima Bhakti-Rasāmṛta-Sindhu

Alaṅkāra Kaustubha

Predavač: Babaji Satyanarayana Dasa

Delo Kavi Karṇapūra je rasprava o poetskoj teoriji koja obuhvata teoriju navedenu u Bhakti-rasamṛta-sindhu Rūpa Gosvāmi-ja. Autor prati književnu tradiciju, koristeći klasična dela poput Kāvya-prakāśa, Sāhitya-darpaṇa, Dhvany-āloka, i Nāṭya-śāstra u kontekstvu bhakti, sa Krišnom i gopijama u glavnim ulogama.

Učenici mogu uživati u poeziji na sanskritu kroz primere različitih oblika poezije koji Babađi dodatno komentariše i analizira u skladu sa namerom pisca. Proučavanje ovog predmeta pomaže da se pravilno tumače šastre poput Śrīmad Bhāgavata-e, koje koriste širok spektar stilističkih i poetskih figura.

Link ka snimcima Alaṅkāra Kaustubha

Sāṅkhya Kārikā

Predavač: Babaji Satyanarayana Dasa

Na ovom predmetu učimo klasičnu Sāṅkhya Kārikā autora Īśvara Kṛṣṇa-e sa Tattva Kaumudī komentarom Śrī Vācaspati Miśra-e. Babađi prevodi tekst sa sanskrita i objašnjava rezonovanje iza filizofskih koncepta Sāṅkhya, koji je najdrevniji filozofski sistem Indije. On znači znanje o jastvu kroz pravilno It means knowledge of the self through proper razlikovanje prakṛti i puruṣa-e i potiče od reči “saṅkhyā,” što znači brojanje. Autor ove filozofije je Kapila Muni. Prema ovoj školi način za postizanje neprestane sreće jeste potpuna izolacija puruṣa od prakṛti.

Kako bi ovaj predmet bio što bitniji za svakodnevni život učenika, Babađi je dodao zaključke vedske psihologije koji zahtevaju dodatni rad na sebi i introspekciju vezanu za razna ključna pitanja, kao na primer kako doživljavamo i nosimo se sa našim sopstvenim ahaṅkāra-ma, kontrolom čula i ostalim navikama.

Link ka snimcima Sāṅkhya-kārikā

Sanskrit

Osnovni sanskrit

Predavač: Jagadananda Das

Osnovni sanskrit nudi pregled padeža (vibhakti) i njihovo korišćenje, kao i sandhi i osnovna gramatička pravila. Jagadananda Das je razvio sopstvenu metodologiju kojoj izbegava učenje kompleksnih pravila unapred, i umesto toga se uče pojedinačna pravila. Ovaj predmet je tako dizajniran da se smanji količina pamćenja koja treba da se uradi na početku i zamišljena je da se fokusira na ono što će biti u upotrebi u spisima Goswamija Vrindavana. Zbog toga priručnik koji se koristi na ovom predmetu sadrži puno stihova iz Gauḍīya Vaiṣṇava literature, pre svega Bhāgavad Gīta-e i Bhāgavata Purāṇa-e. Verzija fajla u .pdf formatu se dobija uz kupovinu ovog kursa.

Link ka snimcima Basic Sanskrit

Sanskrit Reading Course: Śrī Bṛhad-bhāgavatāmṛta

Predavač: Jagadananda Das

Śrī Bṛhad-bhāgavatāmṛta Sanātana Gosvāmīja, jedno od najstarijih književnih dela Gauḍīya Vaiṣṇava škole zauzima posebno mesto u svetu Gauḍīya literature.
Bez premca u objašnjenju rasabhāva, i līlā, ona jasno utvrđuje našu siddhānta-u i zato je jedna od najpovoljnijih knjiga za sve koji žele postati predani. Objašnjava progresivne faze rasa i sambandha u 14 poglavlja podeljenih u 2 khaṇḍas ili dela. Sanātana Gosvāmī je sam napisao komentar na svoje stihove.

Na ovom kursu proučavamo prvi deo knjige, gde Narada Muni počinje svoj put potrage za najvećim primaocem milosti Bhagavān-a. Jagadananda Das čita stihove koje učenici ponavljaju, i analizira rečenice i gramatilu nekad u manje nekad u više detalja. Teks koji je predmet je verzija Brhad-bhāgavatāmṛta dostupna na Grantha Mandir-u.

Link ka snimcima Bṛhad-bhāgavatāmṛta 1.1.1–1.3.58

Other classes

Get more free sample lectures here.

© 2017 JIVA.ORG. All rights reserved.